UHMW là gì? Nghĩa của từ uhmw

UHMW là gì?

UHMW“Ultra-high-molecular-weight polyethylene” trong tiếng Anh.

UHMW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UHMW“Ultra-high-molecular-weight polyethylene”.

Ultra-high-molecular-weight polyethylene: Polyetylen trọng lượng phân tử siêu cao.

Giải thích ý nghĩa của UHMW

UHMW có nghĩa “Ultra-high-molecular-weight polyethylene”, dịch sang tiếng Việt là “Polyetylen trọng lượng phân tử siêu cao”.