UIG là gì? Nghĩa của từ uig

UIG là gì?

UIG“Uyghur language” trong tiếng Anh.

UIG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UIG“Uyghur language”.

Uyghur language: Ngôn ngữ Uyghur.
mã ISO 639-2: uig.

Giải thích ý nghĩa của UIG

UIG có nghĩa “Uyghur language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Uyghur”.