UKM là gì? Nghĩa của từ ukm

UKM là gì?

UKM“Ừ” trong tiếng Việt, “You Know Me” trong tiếng Anh.

UKM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UKM“Ừ”, “You Know Me”.

.
Người người vẫn hay sử dụng cách viết này (ukm) trong nhắn tin, để thay thế cho "ừ".

You Know Me: Bạn hiểu tôi mà.

Một số kiểu UKM viết tắt khác:

The National University of Malaysia: Đại học Quốc gia Malaysia.
Trong đó UKM dựa theo tiếng Mã Lai: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Universal Machine Gun: Súng máy đa năng.
Bắt nguồn từ tiếng Ba Lan: Uniwersalny Karabin Maszynowy.

Usaha Kecil dan Menengah: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Trong tiếng Mã Lai.

Giải thích ý nghĩa của UKM

VIỆT NGỮ.

UKM có nghĩa “Ừ” trong tiếng Việt.

Ngoài ra, "ừ" cũng có thể được viết cách điệu bằng các cách như sau: uk, uh, uhm... Và dĩ nhiên, chúng chủ yếu xuất hiện trong ngôn ngữ chat (nhắn tin).

NGOẠI NGỮ.

UKM có nghĩa “You Know Me”, dịch sang tiếng Việt là “Bạn hiểu tôi mà”.