UKR là gì? Nghĩa của từ ukr

UKR là gì?

UKR“Ukraine” trong tiếng Anh.

UKR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UKR“Ukraine”.

Ukraine: Ukraina.
ISO 3166 bát quái.

Một số kiểu UKR viết tắt khác:

Ukrainian language: Tiếng Ukraina.
mã ISO 639-2: ukr.

Giải thích ý nghĩa của UKR

UKR có nghĩa “Ukraine”, dịch sang tiếng Việt là “Ukraina”.