UL là gì? Nghĩa của từ ul

UL là gì?

UL“Underwriters Laboratories” trong tiếng Anh.

UL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UL“Underwriters Laboratories”.

Underwriters Laboratories: Phòng thí nghiệm bảo lãnh.

Giải thích ý nghĩa của UL

UL có nghĩa “Underwriters Laboratories”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thí nghiệm bảo lãnh”.