UMI là gì? Nghĩa của từ umi

UMI là gì?

UMI“United States Minor Outlying Islands” trong tiếng Anh.

UMI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UMI“United States Minor Outlying Islands”.

United States Minor Outlying Islands: Các đảo nhỏ xa xôi hẻo lánh của Hoa Kỳ.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của UMI

UMI có nghĩa “United States Minor Outlying Islands”, dịch sang tiếng Việt là “Các đảo nhỏ xa xôi hẻo lánh của Hoa Kỳ”.