UMK là gì? Nghĩa của từ umk

UMK là gì?

UMK“Ừ” trong tiếng Việt, “You Must Know” trong tiếng Anh.

UMK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UMK“Ừ”, “You Must Know”.

.
Dùng đề cập đến sự đồng ý, giống như "ừa, ừm, vâng". Ngoài ra, nó còn có một số kiểu viết cách điệu khác như : ukm, uk, um, uhm.

You Must Know: Bạn phải biết.

Một số kiểu UMK viết tắt khác:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
"Đại học Nicolaus Copernicus" tiếng Ba Lan.

Universiti Malaysia Kelantan: Đại học Malaysia Kelantan.

University of Mediterranean Karpasia: Đại học Địa Trung Hải Karpasia.

Giải thích ý nghĩa của UMK

VIỆT NGỮ.

UMK có nghĩa “Ừ” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

UMK có nghĩa “You Must Know”, dịch sang tiếng Việt là “Bạn phải biết”.