UNABOM là gì? Nghĩa của từ unabom

UNABOM là gì?

UNABOM“University and airline bomber” trong tiếng Anh.

UNABOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNABOM“University and airline bomber”.

University and airline bomber: Máy bay ném bom của trường đại học và hàng không.

Giải thích ý nghĩa của UNABOM

UNABOM có nghĩa “University and airline bomber”, dịch sang tiếng Việt là “Máy bay ném bom của trường đại học và hàng không”.