UNAM là gì? Nghĩa của từ unam

UNAM là gì?

UNAM“Universidad Nacional Autónoma de México” trong tiếng Anh.

UNAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNAM“Universidad Nacional Autónoma de México”.

Universidad Nacional Autónoma de México: Universidad Nacional Autónoma de México.
tiếng Tây Ban Nha, "Đại học Tự trị Quốc gia Mexico".

Một số kiểu UNAM viết tắt khác:

Universidad Nacional de Misiones: Universidad Nacional de Misiones.
UNaM, tiếng Tây Ban Nha, "Đại học Quốc gia Misiones".

Giải thích ý nghĩa của UNAM

UNAM có nghĩa “Universidad Nacional Autónoma de México”, dịch sang tiếng Việt là “Universidad Nacional Autónoma de México”.