UNC là gì? Nghĩa của từ unc

UNC là gì?

UNC“Ủy nhiệm chi” trong tiếng Việt, “University of North Carolina” trong tiếng Anh.

UNC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNC“Ủy nhiệm chi”, “University of North Carolina”.

Ủy nhiệm chi.
Tên của một chứng từ giao dịch giữa ngân hàng và người dùng.

University of North Carolina: Đại học Bắc Carolina.
Tên của trường đại học tại tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ.

Một số kiểu UNC viết tắt khác:

United Nations Command: Bộ tư lệnh Liên hợp quốc (Hàn Quốc).

Giải thích ý nghĩa của UNC

VIỆT NGỮ.

UNC có nghĩa “Ủy nhiệm chi” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

UNC có nghĩa “University of North Carolina”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Bắc Carolina”.