UNICEF là gì? Nghĩa của từ unicef

UNICEF là gì?

UNICEF“United Nations Children's Fund” trong tiếng Anh.

UNICEF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNICEF“United Nations Children's Fund”.

United Nations Children's Fund: Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc.
ban đầu là Quỹ Khẩn cấp Nhi đồng Quốc tế của Liên hợp quốc.

Giải thích ý nghĩa của UNICEF

UNICEF có nghĩa “United Nations Children's Fund”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc”.