UNOSOM là gì? Nghĩa của từ unosom

UNOSOM là gì?

UNOSOM“United Nations Operations in Somalia” trong tiếng Anh.

UNOSOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UNOSOM“United Nations Operations in Somalia”.

United Nations Operations in Somalia: Hoạt động của Liên hợp quốc tại Somalia.

Giải thích ý nghĩa của UNOSOM

UNOSOM có nghĩa “United Nations Operations in Somalia”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động của Liên hợp quốc tại Somalia”.