UP là gì? Nghĩa của từ up

UP là gì?

UP“Ukraine” trong tiếng Anh.

UP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UP“Ukraine”.

Ukraine: Ukraine.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu UP viết tắt khác:

Union Pacific Railroad: Công đoàn Đường sắt Thái Bình Dương.

Upper Peninsula: Bán đảo Thượng.
thuộc Michigan.

Uttar Pradesh: Uttar Pradesh.

Giải thích ý nghĩa của UP

UP có nghĩa “Ukraine”, dịch sang tiếng Việt là “Ukraine”.