URU là gì? Nghĩa của từ uru

URU là gì?

URU“Uruguay” trong tiếng Anh.

URU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng URU“Uruguay”.

Uruguay: Uruguay.
IOC và FIFA bát quái, nhưng không phải ISO 3166.

Giải thích ý nghĩa của URU

URU có nghĩa “Uruguay”, dịch sang tiếng Việt là “Uruguay”.