USAP là gì? Nghĩa của từ usap

USAP là gì?

USAP“Union Sportive des Arlequins Perpignanais” trong tiếng Anh.

USAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USAP“Union Sportive des Arlequins Perpignanais”.

Union Sportive des Arlequins Perpignanais: Union Sporti des Arlequins Perpignanais.

Một số kiểu USAP viết tắt khác:

United States Antarctic Program: Chương trình Nam Cực của Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USAP

USAP có nghĩa “Union Sportive des Arlequins Perpignanais”, dịch sang tiếng Việt là “Union Sporti des Arlequins Perpignanais”.