USB là gì? Nghĩa của từ usb

USB là gì?

USB“Universal Serial Bus” trong tiếng Anh.

USB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USB“Universal Serial Bus”.

Universal Serial Bus: Bus nối tiếp đa năng.

Giải thích ý nghĩa của USB

USB có nghĩa “Universal Serial Bus”, dịch sang tiếng Việt là “Bus nối tiếp đa năng”.