USC là gì? Nghĩa của từ usc

USC là gì?

USC“United States Code” trong tiếng Anh.

USC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USC“United States Code”.

United States Code: Bộ luật Hoa Kỳ.

Một số kiểu USC viết tắt khác:

University of South Carolina: Đại học Nam Carolina.

University of Southern California: Đại học Nam California.

Giải thích ý nghĩa của USC

USC có nghĩa “United States Code”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ luật Hoa Kỳ”.