USCG là gì? Nghĩa của từ uscg

USCG là gì?

USCG“United States Coast Guard” trong tiếng Anh.

USCG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USCG“United States Coast Guard”.

United States Coast Guard: Cảnh sát biển Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USCG

USCG có nghĩa “United States Coast Guard”, dịch sang tiếng Việt là “Cảnh sát biển Hoa Kỳ”.