USCINCSPACE là gì? Nghĩa của từ uscincspace

USCINCSPACE là gì?

USCINCSPACE“United States Commander in Chief, Space Command” trong tiếng Anh.

USCINCSPACE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USCINCSPACE“United States Commander in Chief, Space Command”.

United States Commander in Chief, Space Command: Tổng tư lệnh Hoa Kỳ, Bộ Tư lệnh Không gian.

Giải thích ý nghĩa của USCINCSPACE

USCINCSPACE có nghĩa “United States Commander in Chief, Space Command”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng tư lệnh Hoa Kỳ, Bộ Tư lệnh Không gian”.