USD(I) là gì? Nghĩa của từ usd(i)

USD(I) là gì?

USD(I)“Under Secretary of Defense for Intelligence” trong tiếng Anh.

USD(I) là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USD(I)“Under Secretary of Defense for Intelligence”.

Under Secretary of Defense for Intelligence: Dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng về Tình báo.

Giải thích ý nghĩa của USD(I)

USD(I) có nghĩa “Under Secretary of Defense for Intelligence”, dịch sang tiếng Việt là “Dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng về Tình báo”.