USL là gì? Nghĩa của từ usl

USL là gì?

USL“United Soccer League” trong tiếng Anh.

USL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USL“United Soccer League”.

United Soccer League: United Soccer League.
trước đây là United Soccer Leagues, cơ quan quản lý một số giải đấu cấp thấp hơn ở Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USL

USL có nghĩa “United Soccer League”, dịch sang tiếng Việt là “United Soccer League”.