USMC là gì? Nghĩa của từ usmc

USMC là gì?

USMC“United States Marine Corps” trong tiếng Anh.

USMC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USMC“United States Marine Corps”.

United States Marine Corps: Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USMC

USMC có nghĩa “United States Marine Corps”, dịch sang tiếng Việt là “Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ”.