USMLE là gì? Nghĩa của từ usmle

USMLE là gì?

USMLE“United States Medical Licensing Examination” trong tiếng Anh.

USMLE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USMLE“United States Medical Licensing Examination”.

United States Medical Licensing Examination: Kỳ thi cấp giấy phép y tế Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USMLE

USMLE có nghĩa “United States Medical Licensing Examination”, dịch sang tiếng Việt là “Kỳ thi cấp giấy phép y tế Hoa Kỳ”.