USNO là gì? Nghĩa của từ usno

USNO là gì?

USNO“U.S. Naval Observatory” trong tiếng Anh.

USNO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USNO“U.S. Naval Observatory”.

U.S. Naval Observatory: Đài quan sát Hải quân Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USNO

USNO có nghĩa “U.S. Naval Observatory”, dịch sang tiếng Việt là “Đài quan sát Hải quân Hoa Kỳ”.