USNS là gì? Nghĩa của từ usns

USNS là gì?

USNS“United States Naval Ship” trong tiếng Anh.

USNS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USNS“United States Naval Ship”.

United States Naval Ship: Tàu hải quân Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của USNS

USNS có nghĩa “United States Naval Ship”, dịch sang tiếng Việt là “Tàu hải quân Hoa Kỳ”.