USP là gì? Nghĩa của từ usp

USP là gì?

USP“Unique Selling Point” trong tiếng Anh.

USP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USP“Unique Selling Point”.

Unique Selling Point: Điểm bán hàng độc đáo.

Giải thích ý nghĩa của USP

USP có nghĩa “Unique Selling Point”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm bán hàng độc đáo”.