USS là gì? Nghĩa của từ uss

USS là gì?

USS“United States ship” trong tiếng Anh.

USS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USS“United States ship”.

United States ship: Hoa Kỳ tàu.

Giải thích ý nghĩa của USS

USS có nghĩa “United States ship”, dịch sang tiếng Việt là “Hoa Kỳ tàu”.