UST là gì? Nghĩa của từ ust

UST là gì?

UST“Underground Storage Tank” trong tiếng Anh.

UST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UST“Underground Storage Tank”.

Underground Storage Tank: Bể chứa ngầm.

Một số kiểu UST viết tắt khác:

University of Science and Technology: Đại học khoa học và công nghệ.

Unmanned Systems Technology: Công nghệ hệ thống không người lái.

United States Treasury: Kho bạc Hoa Kỳ.

University of St. Thomas: Đại học St. Thomas.

Equatorial Guinea Workers' Union: Công đoàn Guinea Xích đạo.

University of Santo Tomas: Đại học Santo Tomas.

Giải thích ý nghĩa của UST

UST có nghĩa “Underground Storage Tank”, dịch sang tiếng Việt là “Bể chứa ngầm”.