USTR là gì? Nghĩa của từ ustr

USTR là gì?

USTR“Office of the United States Trade Representative” trong tiếng Anh.

USTR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng USTR“Office of the United States Trade Representative”.

Office of the United States Trade Representative: Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ.

Một số kiểu USTR viết tắt khác:

Roshchino International Airport: Sân bay quốc tế Roshchino.

Giải thích ý nghĩa của USTR

USTR có nghĩa “Office of the United States Trade Representative”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ”.