UUV là gì? Nghĩa của từ uuv

UUV là gì?

UUV“Unmanned Underwater Vehicle” trong tiếng Anh.

UUV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UUV“Unmanned Underwater Vehicle”.

Unmanned Underwater Vehicle: Phương tiện dưới nước không người lái.

Giải thích ý nghĩa của UUV

UUV có nghĩa “Unmanned Underwater Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Phương tiện dưới nước không người lái”.