UV là gì? Nghĩa của từ uv

UV là gì?

UV“Ủy viên” trong tiếng Việt, “Burkina Faso” trong tiếng Anh.

UV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UV“Ủy viên”, “Burkina Faso”.

Ủy viên.

Burkina Faso: Burkina Faso.
mã quốc gia FIPS 10-4, từ Thượng Volta.

Một số kiểu UV viết tắt khác:

Ultraviolet: Tia cực tím.

Giải thích ý nghĩa của UV

VIỆT NGỮ.

UV có nghĩa “Ủy viên” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

UV có nghĩa “Burkina Faso”, dịch sang tiếng Việt là “Burkina Faso”.