UW là gì? Nghĩa của từ uw

UW là gì?

UW“You're Welcome” trong tiếng Anh.

UW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UW“You're Welcome”.

You're Welcome: Không có gì.
Khi ai đó cảm ơn bạn, và bạn trả lời họ rằng "không có gì" hoặc "không có chi".

Một số kiểu UW viết tắt khác:

University of Washington: Đại học Washington.

Unconventional Warfare: Chiến tranh không theo quy ước.

Giải thích ý nghĩa của UW

UW có nghĩa “You're Welcome”, dịch sang tiếng Việt là “Không có gì”.

Cách viết này chỉ được dùng trong ngôn ngữ tin nhắn hoặc xuất hiện trên mạng internet. Nó là từ đề cập đến việc người khác đừng bận tâm khi họ nhận được sự giúp đỡ từ bạn.