UY là gì? Nghĩa của từ uy

UY là gì?

UY“Uruguay” trong tiếng Anh.

UY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UY“Uruguay”.

Uruguay: Uruguay.
ISO 3166 và mã quốc gia FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của UY

UY có nghĩa “Uruguay”, dịch sang tiếng Việt là “Uruguay”.