UZB là gì? Nghĩa của từ uzb

UZB là gì?

UZB“Uzbekistan” trong tiếng Anh.

UZB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UZB“Uzbekistan”.

Uzbekistan: Uzbekistan.
ISO 3166 bát quái.

Một số kiểu UZB viết tắt khác:

Uzbek language: Ngôn ngữ Uzbekistan.
mã ISO 639-2: uzb.

Giải thích ý nghĩa của UZB

UZB có nghĩa “Uzbekistan”, dịch sang tiếng Việt là “Uzbekistan”.