VA là gì? Nghĩa của từ va

VA là gì?

VA“Various Artists” trong tiếng Anh.

VA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VA“Various Artists”.

Various Artists: Nhiều nghệ sĩ.

Một số kiểu VA viết tắt khác:

Vatican City-State: Thành phố-Nhà nước Vatican.
mã ISO 3166.

Veterans Affairs: Các vấn đề Cựu chiến binh.
Bộ Hoa Kỳ.

Virginia: Virginia.
ký hiệu bưu chính.

Giải thích ý nghĩa của VA

VA có nghĩa “Various Artists”, dịch sang tiếng Việt là “Nhiều nghệ sĩ”.