VAA là gì? Nghĩa của từ vaa

VAA là gì?

VAA“Voting Aid Application” trong tiếng Anh.

VAA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VAA“Voting Aid Application”.

Voting Aid Application: Ứng dụng hỗ trợ bỏ phiếu.

Một số kiểu VAA viết tắt khác:

Voice Arts Award: Giải thưởng nghệ thuật giọng nói.

Vietnam Aviation Academy: Học viện Hàng không Việt Nam.

Viva Artists Agency: Cơ quan nghệ sĩ Viva.

Voting Advice Application: Đơn xin tư vấn bỏ phiếu.

Voting Advice Applications: Ứng dụng Tư vấn Bầu cử.

Volcanic Ash Advisories: Lời khuyên về tro núi lửa.

Vehicle Assembly Allowance: Phụ cấp lắp ráp xe.

Viral-Associated Antigens: Kháng nguyên liên kết với virus.

Giải thích ý nghĩa của VAA

VAA có nghĩa “Voting Aid Application”, dịch sang tiếng Việt là “Ứng dụng hỗ trợ bỏ phiếu”.