VCN là gì? Nghĩa của từ vcn

VCN là gì?

VCN“Ventral Cochlear Nucleus” trong tiếng Anh.

VCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VCN“Ventral Cochlear Nucleus”.

Ventral Cochlear Nucleus: Nhân ốc tai.
Thuật ngữ liên quan đến thần kinh học, đề cập đến các sợi thần kinh.

Một số kiểu VCN viết tắt khác:

Virtual Card Number: Số thẻ ảo.

Vinyl cyanide: Vinyl xyanua.

Video Core Next: Video Core Kế tiếp.

Vancouver Community Network: Mạng cộng đồng Vancouver.

Giải thích ý nghĩa của VCN

VCN có nghĩa “Ventral Cochlear Nucleus”, dịch sang tiếng Việt là “Nhân ốc tai”.