VCNO là gì? Nghĩa của từ vcno

VCNO là gì?

VCNO“Vice Chief of Naval Operations” trong tiếng Anh.

VCNO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VCNO“Vice Chief of Naval Operations”.

Vice Chief of Naval Operations: Phó chỉ huy hoạt động hải quân.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của VCNO

VCNO có nghĩa “Vice Chief of Naval Operations”, dịch sang tiếng Việt là “Phó chỉ huy hoạt động hải quân”.