VFMO là gì? Nghĩa của từ vfmo

VFMO là gì?

VFMO“Very Fast Moving Object” trong tiếng Anh.

VFMO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VFMO“Very Fast Moving Object”.

Very Fast Moving Object: Vật thể chuyển động rất nhanh.
thiên văn học.

Giải thích ý nghĩa của VFMO

VFMO có nghĩa “Very Fast Moving Object”, dịch sang tiếng Việt là “Vật thể chuyển động rất nhanh”.