VHT là gì? Nghĩa của từ vht

VHT là gì?

VHT“Very High Throughput” trong tiếng Anh.

VHT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VHT“Very High Throughput”.

Very High Throughput: Thông lượng rất cao.

Một số kiểu VHT viết tắt khác:

Volkswagen High Torque: Mô-men xoắn cao Volkswagen.

Vapor Hydration Testing: Thử nghiệm hydrat hóa hơi.

Verkehrsverband Hochtaunus.

Virtual Hold Technology: Công nghệ giữ ảo.

Voice of Hope Trust: Tiếng nói của Niềm tin Hy vọng.

Giải thích ý nghĩa của VHT

VHT có nghĩa “Very High Throughput”, dịch sang tiếng Việt là “Thông lượng rất cao”.