VI là gì? Nghĩa của từ vi

VI là gì?

VI“6” trong tiếng Anh.

VI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VI“6”.

6: 6.
bằng chữ số La Mã.

Một số kiểu VI viết tắt khác:

British Virgin Islands: Quần đảo Virgin thuộc Anh.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

United States Virgin Islands: Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ.
ký hiệu bưu chính, mã ISO 3166.

Vide infra: Vide Infra.
tiếng Latinh, "xem bên dưới".

Virtual Instrument: Công cụ ảo.

Vietnamese language: Ngôn ngữ tiếng Việt.
mã ISO 639-1: vi.

Giải thích ý nghĩa của VI

VI có nghĩa “6”, dịch sang tiếng Việt là “6”.