VID là gì? Nghĩa của từ vid

VID là gì?

VID“Video” trong tiếng Anh.

VID là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VID“Video”.

Video: Vi-đê-ô.
Loại phương tiện điện tử kết hợp cả việc phát âm thanh và hiển thị hình ảnh chuyển động.

Một số kiểu VID viết tắt khác:

Voltage Identification Digital: Kỹ thuật số nhận dạng điện áp.

VID Specialized University: Đại học chuyên ngành VID (Na Uy).

Vienna Institute of Demography: Viện Nhân khẩu học Vienna (Áo).

Vidya: Cần biết.
Nguồn gốc từ tiếng Phạn.

Vendor ID: Nhà cung cấp dữ liệu thông tin.

Giải thích ý nghĩa của VID

VID có nghĩa “Video”, dịch sang tiếng Việt là “Vi-đê-ô”.

Phương tiện này ghi lại hình ảnh chuyển động (bao gồm cả âm thanh) của cảnh vật xung quanh. Nó có thể được lưu lại trên các thiết bị khác nhau, rồi phát lại cho người khác xem.