VIE là gì? Nghĩa của từ vie

VIE là gì?

VIE“Vietnam” trong tiếng Anh.

VIE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VIE“Vietnam”.

Vietnam: Việt Nam.
Kiểu viết này thường được sử dụng trong thể thao, khi các vận động viên hoặc đội tham gia thi đấu đến từ Việt Nam.

Một số kiểu VIE viết tắt khác:

Vietnamese language: Tiếng Việt.
Mã ISO 639-2: vie.

Giải thích ý nghĩa của VIE

VIE có nghĩa “Vietnam”, dịch sang tiếng Việt là “Việt Nam”.