VIF là gì? Nghĩa của từ vif

VIF là gì?

VIF“Variance Inflation Factor” trong tiếng Anh.

VIF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VIF“Variance Inflation Factor”.

Variance Inflation Factor: Hệ số phóng đại phương sai.

Một số kiểu VIF viết tắt khác:

Very Important Friend: Người bạn rất quan trọng.

Valency Interaction Formula: Công thức tương tác hóa trị.

Volontariat international de la Francophonie: Tình nguyện viên quốc tế Pháp ngữ.
Tên một chương trình của cộng đồng Pháp ngữ dành cho thanh niên.

Viral Infectivity Factor: Yếu tố lây nhiễm vi rút.

Verify In Field: Xác minh tại hiện trường.
Thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng.

Visual Information Fidelity: Thông tin hình ảnh trung thực.

Virtual Interface: Giao diện ảo.

Giải thích ý nghĩa của VIF

VIF có nghĩa “Variance Inflation Factor”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ số phóng đại phương sai”.