VISTA là gì? Nghĩa của từ vista

VISTA là gì?

VISTA“Volunteers in Service to America” trong tiếng Anh.

VISTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VISTA“Volunteers in Service to America”.

Volunteers in Service to America: Tình nguyện viên phục vụ Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của VISTA

VISTA có nghĩa “Volunteers in Service to America”, dịch sang tiếng Việt là “Tình nguyện viên phục vụ Hoa Kỳ”.