VLA là gì? Nghĩa của từ vla

VLA là gì?

VLA“Very Large Array” trong tiếng Anh.

VLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VLA“Very Large Array”.

Very Large Array: Mảng rất lớn.

Một số kiểu VLA viết tắt khác:

Veterinary Laboratories Agency: Cơ quan Phòng thí nghiệm Thú y.
Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của VLA

VLA có nghĩa “Very Large Array”, dịch sang tiếng Việt là “Mảng rất lớn”.