VLBA là gì? Nghĩa của từ vlba

VLBA là gì?

VLBA“Very Long Baseline Array” trong tiếng Anh.

VLBA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VLBA“Very Long Baseline Array”.

Very Long Baseline Array: Mảng cơ sở rất dài.

Giải thích ý nghĩa của VLBA

VLBA có nghĩa “Very Long Baseline Array”, dịch sang tiếng Việt là “Mảng cơ sở rất dài”.