VLSF là gì? Nghĩa của từ vlsf

VLSF là gì?

VLSF“Very Loud, Stink-Free” trong tiếng Anh.

VLSF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VLSF“Very Loud, Stink-Free”.

Very Loud, Stink-Free: Rất ồn, không có mùi hôi.

Giải thích ý nghĩa của VLSF

VLSF có nghĩa “Very Loud, Stink-Free”, dịch sang tiếng Việt là “Rất ồn, không có mùi hôi”.