VLU là gì? Nghĩa của từ vlu

VLU là gì?

VLU“Venous Leg Ulcer” trong tiếng Anh.

VLU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VLU“Venous Leg Ulcer”.

Venous Leg Ulcer: Loét tĩnh mạch chân.

Một số kiểu VLU viết tắt khác:

Van Lang University: Đại học Văn Lang.

Velikiye Luki Airport: Sân bay Velikiye Luki.
Mã IATA của một sân bay ở Nga.

Giải thích ý nghĩa của VLU

VLU có nghĩa “Venous Leg Ulcer”, dịch sang tiếng Việt là “Loét tĩnh mạch chân”.