VLVS là gì? Nghĩa của từ vlvs

VLVS là gì?

VLVS“Very Loud, Very Stinky” trong tiếng Anh.

VLVS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VLVS“Very Loud, Very Stinky”.

Very Loud, Very Stinky: Rất ồn ào, Rất hôi thối.

Giải thích ý nghĩa của VLVS

VLVS có nghĩa “Very Loud, Very Stinky”, dịch sang tiếng Việt là “Rất ồn ào, Rất hôi thối”.